Το πανεπιστήμιο του Surrey

Το Πανεπιστήμιο του Surrey είναι ένα διεθνές πανεπιστήμιο γνωστό για την έμφαση που δίνει στην εξέλιξη και τη βελτίωση στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας. Βρίσκεται στο Guildford, Surrey της Μεγάλης Βρετανίας και είναι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Στατιστική Υπηρεσία Ανώτατης Εκπαίδευσης (HESA) στο Ηνωμένο Βασίλειο, το νούμερο ένα πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο σε απορροφητικότητα των αποφοίτων του.

Το πανεπιστήμιο του Surrey πραγματοποιεί έρευνα σε πολλούς τομείς και δημιουργεί σημαντικά οφέλη τόσο για τη βιομηχανία όσο και για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Εκτός από την έρευνα που πραγματοποιείται στηn κύρια πανεπιστημιούπολη, το πανεπιστήμιο του Surrey κατέχει και διαχειρίζεται το Surrey Research Park, ένα σημαντικό κέντρο έρευνας στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο παρέχει εγκαταστάσεις για 125 επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Research Assessment Exercise (RAE), που πραγματοποιήθηκε το 2008, το 88% της ερευνητικής δραστηριότητας του πανεπιστημίου του Surrey αξιολογήθηκε ως «παγκόσμιας κλάσης».

Centre for Process and Information Systems Engineering (PRISE)

Το PRISE αποτελεί μέρος του τμήματος Πολιτικών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (CCE) της Σχολής Μηχανικών και Φυσικών Επιστημών (FEPS). Το PRISE προσφέρει 6 Μεταπτυχιακά (Master of Science) προγράμματα στον τομέα των Process, Business, Renewable Energy and Information Systems Engineering. Οι δυνατές ερευνητικές δραστηριότητες βοηθούν στη συσσώρευση γνώσης που αποκτήθηκε μέσω πολυάριθμων ερευνητικών προγραμμάτων, εκ των οποίων 6 Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα είναι ακόμα ενεργά και καλύπτουν βασικούς και πολυ-επιστημονικούς τομείς όπως:
• Βελτιστοποίηση και πολυεπίπεδη μοντελοποίησης.
• Μηχανική της Γνώσης (Knowledge Engineering) και τεχνολογίες semantic web.
• Υποστήριξη λειτουργίας σε βιομηχανικές διεργασίες, όπως η Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial Symbiosis) και Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain) γενικότερα.
• Υποστήριξη στη διαδικασία διύλισης βιομάζας.
• Αξιολόγηση των φυσικών πόρων εν γένει και πιο συγκεκριμένα των πρώτων υλών και της βιομάζας.
• Μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Το PRISE απασχολεί επί του παρόντος 4 ακαδημαϊκούς, 3 Επιστημονικούς Συνεργάτες και 7 υποψήφιους διδάκτορες.

Τελευταία ενημέρωση:
19-03-2018

Προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 1.763.295,00

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 878.047€

(49,8% του συνολικού προϋπολογισμού)

LIFE09 ENV/GR/000300

Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης στην Ευρώπη